070-736 10 20 info@apress.se

Vi hör med örat, men lyssnar med hjärnan, det är vad kognitiv hörselvetenskap studerar. Har man svårt att höra, måste man anstränga sig. Din kognitiva förmåga sätts på prov. I den här instruktiva filmen från Linköpings universitet, reder Professor Jerker Rönnberg ut begreppen. Han är bl a föreståndare för institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum HEAD, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kring hörselskador och dövhet.