070-736 10 20 info@apress.se

Det är inte lätt att veta hur våra förfäder hade det, speciellt när man försöker lista ut hur de fungerade i vardagen. Hur mycket såg de, vad kunde de höra, hur fungerade deras tal, hade de problem med hörselnedsättning och tinnitus till exempel.

Hur sinnesorganen fungerade för våra förfäder är svårt att studera idag, med ett undantag: hörseln. Den baseras nämligen till viss del på skelettdelar, ibland väldigt små sådana, som kan klara sig undan tidens tand.

Genom att titta på hörselbenen och hörselgången från två arter av mänskliga förfäder från Sydafrika, har forskare på Binghamton university kunnat rekonstruera deras hörsel.

Förfäder hörde högre ljud
De fann att våra förfäders hörsel visserligen till stor del liknar den som dagens schimpanser har, men de kunde då höra ett något bredare frekvensområde. Det kan ha påverkat hur de kommunicerade och i förlängningen underlättat för dem att utveckla språket. Våra förfäder hade också en större känslighet för högre frekvenser än vad vi och dagens schimpanser har idag, kanske beroende på att de inte höll till i träden utan mer levde på marken i Afrika, där höga toner var viktiga för att kunna kommunicera med varandra över längre avstånd.

Här kan du se och höra en av forskarna, Rolf Quam, Film om hörsel hos våra förfäder forskning.