070-736 10 20 info@apress.se

Varje år delar Hörselforskningsfonden, som drivs av HRF, ut ca 1,5 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt som man tycker är intressanta. 13 olika forskningsprojekt fick dela på 2015 års anslag.
Det är forskningsprojekt om cochleaimplantat, tinnitus, hörselskadade unga, auditiv hälsa hos äldre personer, dold hörselnedsättning och mycket mer.
Sista ansökningsdag för att få ta del av 2016 års utdelningar är den 1 oktober.

Dold hörselnedsättning heter ett av de 13 forskningsprojekt som fick pengar 2015.

Ungefär var fjärde vuxen upplever svårigheter att förstå tal i bullrig miljö eller när det är hög efterklang. Dessa besvär är ofta kopplade till en hörselnedsättning, men även andra kan uppleva besvär trots ett normalt hörseltest.
Denna nya typ av hörselnedsättning har nyligen identifierats. Denna så kallade dolda hörselnedsättning, orsakar inte förhöjda hörtrösklar och upptäcks därför inte i ett audiogram.
Syftet med forskningen är att undersöka förekomsten av dold hörselnedsättning i en databas med drygt 300 deltagare som ska testas för auditiva och kognitiva förmågor.
Möjligheten att kunna utvärdera nyttan av hörapparater samt bullerreduceringsmetoder för personer med dold hörselnedsättning kommer också att finnas.

Ett annat projekt kallas för Unga hörselskadade i högre utbildning.

Studier visar att unga hörselskadade i högre utbildning i högre grad avbryter sina högskolestudier, har större svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, är sjukskrivna i större utsträckning och har en högre grad av sjukersättning och förtidspension än normalhörande.
Syftet med denna forskning är att studera livssituationen för unga hörselskadade inom högre utbildning och att kartlägga eventuella skyddsfaktorer för en god livskvalitet.