070-736 10 20 info@apress.se

I England genomför man varje år en hälsoundersökning, där olika hälsofrågor tas upp. Nyligen presenterades resultaten för den undersökning som gjordes 2014 och det finns ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Sverige.
Omkring två miljoner människor i England som behöver en hörapparat inser inte ens att de har problem. Det skulle motsvara 400 000 svenskar som ännu inte förstått att de har ett hörselproblem.

Den engelska rapporten, som kan laddas ner här i sin helhet, visar att nästan var fjärde man och var sjätte kvinna över 55 år tror att de hör bra, fast de egentligen har en hörselnedsättning.

Rapporten visar också att färre än en tredjedel av alla vuxna med hörselnedsättning, använder en hörapparat. Undersökningar i England visar att det tar i genomsnitt 10 år innan de flesta människor söker hjälp för sina problem.
Det här är första gången i den årliga engelska hälsoundersökningen, som man har jämfört människors uppfattning om sin hörsel, med resultaten från faktiska utprovningar.

1,3 miljoner svenskar hör sämre än de borde

I rapporten kan man läsa att minst 13% av befolkningen har någon grad av hörselnedsättning.
Hörselproblem ökar kraftigt med åldern och drabbar 83% av de som är äldre än 85 år.
Det är vanligare att män har problem med hörseln, varannan man över 65 år har nedsatt hörsel. För kvinnorna är det 38 procent över 65 år som har problem.
Endast en fjärdedel av vuxna, med minst måttlig hörselnedsättning, hade gjort ett hörseltest under det senaste året.

Viktigt att göra ett hörseltest
– Oviljan att erkänna hörselsvårigheter är betydligt vanligare än vi kanske tror, kommenterar Magnus Ericsson, audionom och vd för Hörbart.
– Och då vet vi ändå att tidig diagnos är nyckeln, och att hörapparater är mycket viktiga för att människor ska kunna fortsätta att kommunicera bra med vänner och familj.
– Jag vill uppmana alla som är oroliga för sin hörsel att komma in och göra en hörselkontroll. Den är kostnadsfri och kan bespara mycket lidande i framtiden, säger Magnus.

Obehandlad hörselnedsättning kan leda till social utslagning på grund av den begränsande effekten på samtal och det finns även ett klart samband mellan obehandlad hörselnedsättning och psykisk ohälsa.