070-736 10 20 info@apress.se

Mer än hälften av de engelsmän som har en hörselnedsättning, känner att de inte kan vara öppna om det på arbetsplatsen, enligt en undersökning som gjorts av välgörenhetsorganisationen Action on hearing loss i Storbritannien.

Hälften av alla håller sina problem hemliga för omgivningen
54% av de svarande i den brittiska undersökningen sade att de valde att inte avslöja sin hörselnedsättning för sin arbetsgivare. Nästan nio av tio (87%) av dem som inte hade pratat om sitt hörselproblem på arbetsplatsen, sa att de hade undvikit att berätta för sina kollegor, medan sex av tio (62%) hade väntat i det längsta med att informera sina chefer.

En tredjedel av de som kände att de inte kunde vara öppna om hörselnedsättningen, sa att det berodde på rädslan av att de skulle behandlas orättvist på jobbet. 60% sa att de var rädda för att andra skulle tro att de inte var kompetenta nog, om de berättade om sin hörselnedsättning. 42% såg ingen anledning att nämna det, eftersom deras arbetsplats inte skulle kunna hjälpa dem ändå.

Nästan alla kände sig stressade och isolerade
79% av respondenterna i undersökningen sa att de känner sig stressade och två tredjedelar sa att de hade känt sig isolerade på sin arbetsplats. 65% av deltagarna kände sig isolerade på jobbet på grund av sin hörselnedsättning.

Rädsla för att förlora jobbet
Nästan en femtedel av respondenterna (18%) dolde sin hörselnedsättning, eftersom de trodde att de skulle kunna förlora sitt jobb. Lika många av de svarande sa att deras arbetsgivare sagt att det vore bäst om de slutade arbeta, och 12% kände sig pressade att minska på arbetstiden.

Varannan sa inget om sina problem när de sökte nytt jobb
44% av de som var med i undersökningen, sa inget om sin hörselnedsättning i samband med att de sökte jobb. När man frågade om orsaken till detta sa över hälften (51%) att de hade varit oroliga för att deras blivande arbetsgivare skulle tro att de inte skulle vara kompetenta på jobbet. 17% trodde att de skulle behandlas orättvist på jobbet.

Av de som hade tagit upp sin hörselnedsättning när de sökte jobb, kände 43% att de aldrig eller knappast någonsin fått rimlig hjälp med sina problem.

Pensionering är en utväg för många
Hörselnedsättning var en avgörande faktor i beslutet att pensionera sig tidig, för över hälften (56%) av de svarande. Nästan tre fjärdedelar av dem, (72%) , slutade för att de tyckte att hörselnedsättningen gjorde arbetet stressigt. En femtedel (20%) ansåg att deras arbetsgivare inte gjorde tillräckligt för att de skulle kunna jobba vidare, till exempel med hjälpmedel.

Det finns fantastiska hjälpmedel
– Med alla möjligheter till arbetshjälpmedel som finns idag, är det skrämmande att så många med hörselnedsättning inte känner att de kan vara öppna med sina besvär, säger Paul Breckell, en av de som ligger bakom undersökningen.

Om undersökningen
Action on Hearing Loss utförde undersökningen bland fler än 1 000 personer med hörselnedsättning, från 16 år och äldre. Undersökningen genomfördes online mellan 20 november – 29 december 2017.
Här kan du läsa mer om undersökningen, och ladda ner en PDF-filen Working for change med alla samlade fakta.