070-736 10 20 info@apress.se

När någon bär sina hörapparater för första gången, översvämmas hen med ljud som inte hörts på månader eller år. Forskning har tidigare visat att inte alla nya ljud är välkomna. Bakgrundsljud som luftkonditionering, vind och samtalssorl kan vara smärtsamt, irriterande och svårt att ignorera, vilket gör att speciellt äldre kan komma att sluta använda sina hörapparater direkt.

Därför har forskare från University of Missouri utvecklat en metod som hjälper äldre vuxna att successivt öka sin användning och uppskatta sina hörapparater.

Risken ökar för depression
– Hörselnedsättning är ett vanligt hälsoproblem som påverkar äldres livskvalitet och ökar risken för depression och demens, säger Kari Lane, biträdande professor i omvårdnad vid MU Sinclair School of Nursing.

– Hörapparater är inte en lätt fix mot hörselnedsättning. Till skillnad från glasögon, som ger snabba resultat, tar det längre tid för hjärnan att till fullo anpassa sig till de hjälpmedel och nya ljud man inte kunde höra innan.

Test i 30 dagar
Lane och hennes kollegor studerade, under en 30 dagars testperiod, hur nöjda en grupp äldre vuxna var, efter att de deltagit i ett program där man återintrodocerade hörapparater.(HEAR – Hearing Aid Reintroduction).
Under perioden noterade deltagarna den totala tid som de bar sina hörapparater. Varje dag ökade deltagarna successivt den tid de bar sina hörapparater. De utsatte sig också i stigande grad för komplexa ljud, till exempel ljud från hushållsapparater och ljud i trånga, allmänna utrymmen.

I början av perioden, rapporterade alla deltagare att de inte var nöjda med sina hörapparater. I slutet av perioden, kunde mer än hälften av deltagarna öka användningen av sin hörapparat från noll till fyra timmar, och 60 procent av deltagarna uppgav att de var nöjda med sina hörapparater.

– Det är vanligt att audionomer vill få sina patienter att använda hörapparat hela dagen, redan från början. Men det är inte alla som är bekväma med det, säger Kari Lane.
– Tidigare forskning visar att det finns ett behov av alternativa sätt att lära människor hur man använder hörapparater, till exempel genom att gradvis anpassa sig till att använda hjälpmedel, samtidigt som man får stöd och coachning från vårdpersonal och familjemedlemmar.

Bra med förberedelse
Lane uppmuntrar vidare alla vårdgivare att förbereda äldre patienter på åldersrelaterade krämpor, till exempel hörselnedsättning. Då kan man minska en del av de negativa sociala stigman som är förknippade med hörapparater, och förbereda patienter om de negativa effekterna som hörselnedsättning kan ha på deras hälsa och livskvalitet.

– Om vårdpersonal börja diskutera hörselnedsättning med sina äldre patienter i ett tidigt stadium, innan problem uppstår, kan användningen av hörapparater kännas mer normalt, och man kan undvika depression och demens som orskas av hörselnedsättning, säger Kari Lane.

Kari Lanes forskning, “Assisting Older Persons With Adjusting to Hearing Aids” publicerades i tidskriften Clinical Nursing Research i december 2014.