070-736 10 20 info@apress.se

I Sverige finns ett världsunikt kvalitetsregister som tas fram av forskningsinstitutet Hörselbron, där man kontinuerligt samlar in stora datamängder från hörselbranschen och inte minst, slutanvändarna.

I registret finns ca 300 000 insamlade förskrivningar, tillfällen som användare besökt en klinik, och ungefär 75 000 förskrivningar tillkommer i registret varje år, vilket motsvarar nära 80 procent av det totala antalet besök som görs totalt i Sverige årligen. Tre till sex månader efter avslutad rehabilitering skickas sedan ett brev med frågor ut till användarna.

Man tittar främst på tre indikatorer av rehabiliteringen, och hur de samverkar. Den första är ”tillfredsställelse”, den andra är ”kontakt, delaktighet och information”, den tredje är ”funktion”, det vill säga hur väl hörapparaten fungerar.

– Vi vill se vilka faktorer som har haft betydelse för rehabiliteringen, säger Peter Nordqvist som leder projektet Hörselbron. Där är slutanvändarnas subjektiva upplevelse en viktig komponent, en kunskap som det nästan är helt omöjligt att få information om på annat sätt.

Finns stora skillnader
Att det fanns stora skillnader mellan kliniker förstod man ganska snabbt. Men man fann också andra faktorer som var viktiga för hur bra rehabiliteringen blev för användarna.
En faktor som förbättrade upplevelsen avsevärt var att man sökte för sina besvär i tid.

Fakta från kvalitetsregistret visar att medelåldern för förstagångsanvändare är drygt 70 år, men de visar också att de flesta kommer in för sent för att prova sin hörsel. De borde ha kommit många år tidigare, kanske redan 10 år tidigare.

Skillnaden i hur bra rehabiliteringen uppfattas, påverkas också markant av om du får en eller två hörapparater. Detta gäller också erfarna användare som tidigare bara haft en hörapparat.

Registret visar vidare också vikten av ett gott samarbete med en audionom är en viktig faktor för att en slutanvändare ska vara nöjd med sina hörapparater. En slutanvändare blir nöjdare om hen träffar en audionom med erfarenhet, som sätter användaren i centrum.
I American Journal of Audiology har Stig Arlinger, Peter Nordqvist, och Marie Öberg redovisat en del av sina resultat.