070-736 10 20 info@apress.se

Det fria vårdvalet inom hörselvården fyller tio år, och nu kommer en rapport som speglar hur det har fungerat.
– Det bästa för patienterna är att vårdvalet och Fritt val utvecklas, inte avvecklas, konstaterar Mona Boström som utrett frågan på uppdrag av Hörselföretagarna.

– Fördelarna med vårdval och Fritt val är tydliga för patienterna. Vårdvalet medverkar starkt till att patienterna får komma snabbt till en mottagning. Det medverkar till att patienterna möts av professionella och engagerade vårdgivare. Det medverkar till att patienterna får god service och gott bemötande.

Här kan du läsa hela rapporten och pressreleasen från Hörselföretagarna. Det finns också en debattartikel på Dagens Medicin som berör ämnet, ”Fördelarna med vårdval är tydliga”.