070-736 10 20 info@apress.se
8 myter om hörapparater

8 myter om hörapparater

Svensk hörselvård – från behov till business heter en rapport som Hörselskadades riksförbund,HRF, gav ut 2014, där de bland annat listar 8 myter när det gäller hörselskadade och hörapparater. Myter som ibland präglar politiska beslut om prioriteringar inom...
Hjärnan krymper när du hör sämre

Hjärnan krymper när du hör sämre

En hörselnedsättning kan leda till att vissa delar av hjärnan minskar i volym. De områden av hjärnan som specifikt påverkas är nätverk av nervceller som deltar i kognitiv kontroll, planering av rörelse, igenkänning av personer och lagring av långtidsminnen. Det visar...