070-736 10 20 info@apress.se

Kvinnor är känsligare än män för stress, vilket kan påverka deras hörsel. Kvinnor som har problem med stressrelaterad utmattning kan drabbas av ljudöverkänslighet om de utsätts för ytterligare stressmoment.

I vissa fall kan ljudnivåer som motsvarar normal samtalston upplevas som obehagligt starka. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, där forskarna testade ljudkänsligheten direkt efter några minuters experimentellt orsakad stress.