070-736 10 20 info@apress.se

Spend to Save heter en rapport som tagits fram av The Ear Foundation, en brittisk välgörenhetsstiftelse.

Författarna till rapporten har gått igenom den forskning som finns när det gäller hälso­effekter av hörselnedsättning, och konstaterar att ökad tillgång till hörselteknik förändrar liv och innebär besparingar för samhället.

I rapporten konstatera man att hörselnedsättning är ett av Europas mest utmanande hälsoproblem, med långtgående sociala konsekvenser.
Kommunikation är grundläggande för vår förmåga att fungera: att samspela med familj, vänner och kolleger, ha ett jobb, leva ett rikt liv som främjar hälsa och välbefinnande genom sociala kontakter och nätverk. En hörselnedsättning berövar oss möjligheter att kommunicera och påverkar därför alla delar av vårt liv. Trots detta uppmärksammas/prioriteras en hörselnedsättning ofta inte, och förblir obehandlad inom sjukvården.

Stora möjligheter att påverka vår situation
Vi har idag stora möjligheter att faktiskt påverka vår situation med hörselförbättrande åtgärder som hörapparater och hörselhjälpmedel, i ett så tidigt skede som möjligt. Varje enskild individ har makt över sin egen situation och man har verkligen allt att vinna på att bara boka in en tid för ett hörseltest, det är inte svårare än så.

Några av de forskningsresultat man pekar på är:

• 51 miljoner vuxna i Europa har hörselnedsättning och antalet ökar.

• Hörselnedsättning är den främsta orsaken till många förlorade år på grund av funktionsnedsättning, ”Years lost to Disability”, hos personer över 70 år i Västeuropa.

• Personer med grav hörselnedsättning löper fem gånger större risk att utveckla demenssjukdomar än personer med normal hörsel.

• Äldre personer med hörselnedsättning löper större risk för social isolering och ökad psykisk ohälsa.

• Äldre personer med hörselnedsättning löper två och en halv gång större risk att drabbas av depression än personer utan hörselnedsättning, och även ökad risk att drabbas av svår depression.

• Social isolering påverkar hälsan och hos äldre personer finns ett starkt samband mellan hörselnedsättning och kognitiv oförmåga, psykisk ohälsa, demens och att dö i förtid.

• Hörselnedsättning kan sättas i samband med ökad användning av sjukvård och socialtjänst.

• Personer med hörselnedsättning är oftare arbetslösa och undersysselsatta, jämfört med normalhörande.

Allt detta kan man komma till rätta med, och förebygga, genom att tidigt kontrollera sin hörsel. Om de runt 10%, ofta ganska så unga personer, i befolkningen som inte söker hjälp trots att de behöver det, bokar en tid är mycket vunnet! Det satsas väldigt mycket på forskning och produktutveckling, vilket gör att vi idag har mycket bra teknik som fler skulle ha glädje av att ha tillgång till.

Rapporten har sammanställts av författarna Brian Lamb OBE, Sue Archbold PhD och Ciaran O’Neill. Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten.