070-736 10 20 info@apress.se

Redan i år slutförs de sista kliniska testerna med de fem läkemedel som du troligen kommer att kunna köpa på apoteket redan år 2020.
De banbrytande nya behandlingarna kommer att bidra till att lindra vissa typer av tinnitus, minska hörselnedsättning i samband med hög bullerexponering och öroninflammation samt motverka specifika anti-cancerläkemedel som orsaka hörselskador.

Fem nya läkemedel
Det kommande läkemedlet mot hörselskador vid cancerbehandling kallas för STS, och utvecklas av Fennec Pharmaceuticals. Det andra läkemedlet, AuriPro, utvecklas av Otonomy och ska motverka hörselnedsättning vid öroninflammation.
Det tredje går under namnet AM-101, utvecklas av Auris Medical för behandling av tinnitus.
OTO-104 är arbetsnamnet på ännu ett läkemedel från Otonomy, för behandling av Ménières sjukdom och D- methionine, som utvecklas på Southern Illinois University, ska skydda mot hörselskador som orsakats av buller.

Ytterligare 13 läkemedel på gång
Utöver dessa fem nya läkemedel som snart finns tillgängliga, har forskarna också börjat testat ytterligare tretton andra substanser i tidiga kliniska tester.
Så i en nära framtid kommer de som får problem med sin hörsel inte bara vara hänvisade till hörapparater och cochleaimplantat, utan även kunna se fram emot skyddande och botande behandling med mediciner.