070-736 10 20 info@apress.se

Snart testar du din hörsel med din smartphone och får din diagnos som ett SMS.

Du tar upp din smartphone när du ska lyssna på musik, när du ska betala, vet när tåget kommer, snacka med kompisar eller ta bilder till familjealbumet. Snart sagt allt du gör i vardagen, involverar numera din smartphone.

Josefin Sandström heter en svensk forskare i Hudiksvall som studerar hur man kan göra hörseltester via sin smartphone.

Problemet hittills har ju varit att de appar som nu finns, inte är rätt kalibrerade för att ge ett resultat som du kan lita på. De visar på sin höjd om du behöver kolla din hörsel eller inte, och det kan ju vara bra det med.

Josefin vill skapa en app som du själv kan kalibrera, eller ladda ner en kalibrering till, så att resultatet kan mäta sig med det man uppnår hos en audionom i en hörselbur. Hennes första försök med en sådan app har visat resultat över förväntan. Den fungerade förvånansvärt bra, till och med i miljöer som var ganska bullriga. Tekniken bygger på att du trycker på sin smartphone när du hör vissa ljud och sparar resultatet ner till mobilen, som en kurva över hur din hörsel fungerar.
Sedan kan du låta resultatet av den egna mätningen styra mobilen så att den fungerar som en hörapparat, direkt via dina hörlurar in i öronen.

Och ska du på en restaurang till exempel, eller en konferens där det oftast är svårt att höra vad alla säger, så behöver du bara lägga ifrån dig din telefon mitt på bordet, så hjälper den dig att höra lite extra bra, eftersom den är programmerad att ge lite extra skjuts åt de ljud som den vet att du har svårt med.

En annan bit som Josefin arbetar med är att ta bilder på patienters trumhinnor, dels med mobiltelefon, dels med en lite mer sofistikerad kamera, för att undersöka om en automatiserad bildanalys kan känna igen trumhinnor med olika diagnoser. Den här forskningen är i ett tidigt stadium, men den har redan visat lovande resultat. Bildanalyssystemet har helt oväntat visat sig vara duktigare än läkare, på att ställa diagnoser.

Så i framtiden kommer du att testa din egen hörsel så att din smartphone ställer in sig på rätt sätt för att du ska höra maximalt i olika situationer. Samtidigt tar den, om du vill, en bild på din trumhinna och talar om för dig hur dina öron mår egentligen, och vad du ska göra åt det.