070-736 10 20 info@apress.se

I Sverige finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel.

Uppåt 3 000 barn och ungdomar har också hörtekniska lösningar som komplement med syfte att förbättra elevernas möjligheter till delaktighet i skolan. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns?

I ett projekt om Hörteknik och dess användning i skolan, HODA, har den specialpedagogiska skolmyndigheten tittat på hur det fungerar för dessa barn i den svenska skolan.

HODA-rapporten
Resultatet finns sammanfattat i en FoU-skrift, Vad var det du inte hörde, och handlar om hörteknikens matchning mot den pedagogiska vardagen, dess tekniska funktion och inte minst miljörelaterade och organisatoriska förutsättningar.

Skriften vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med hörselnedsättning.

Allvarliga brister i hjälpmedlen
I rapporten konstaterar utredarna bland annat att barnens tekniska hjälpmedel bara fungerade ordentligt till 40 procent under lektionerna. I nästan 60 procent av hörtekniken fanns alltså mer eller mindre allvarliga brister. Till detta kommer att eleverna själva upplever brister i hörteknikens ljudkvalité och önskar förbättringar.

En viktig iakttagelse är att eleverna använder hörtekniken i stor utsträckning trots att hörtekniken oftare är ur än i funktion, vilket kan ses som en indikator på nödvändigheten av hörteknik.

Det bör bli enklare
Utredarna pekar vidare på att hörtekniken behöver utvecklas så att den blir enklare att använda. Det gäller inte minst kamratmikrofonerna.

Resultaten pekar på att stöd till lärare och elever har en avgörande betydelse. Trots det saknar många kommuner hörselpedagog och av studiens 85 elever var det bara 17 som hade stöd av kommunal hörselpedagog.
Avsaknaden av hörselpedagogiskt stöd kan inte ses som något annat än ett stort problem, sammanfattar utredarna i HODA-rapporten.

Här kan du läsa hela rapporten i sin helhet. Härnedan är ett urval av vad elever i undersökningen tycker.

hoda4

hoda2

hoda3