070-736 10 20 info@apress.se

Det är inte bara buller som kan försämra din hörsel.
En färsk undersökning visar att rökare löper högre risk att få hörselnedsättning. Även passiv exponering för tobaksrök är dåligt för dina öron.
De som utsattes för tobaksrök i mer än 10 timmar per vecka befanns också ha en 40% högre risk för hörselskador än folk som inte utsattes för tobaksrök.

Blodtillförseln till örat minskar
Rökning kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar, som i sin tur innebär att blodtillförseln till öronen reduceras. Sinnescellerna i örat börjar då att dö på grund av den minskade blodförsörjningen. Det kan också finnas giftiga ämnen i tobaksröken som påverkar örat.
Att sluta röka är sannolikt fördelaktigt för att skydda mot hörselskador.

Snarkning orsakad av sömnapné, där man slutar andas under perioder under sömnen, har nyligen visat sig vara ännu en orsak till hörselskador, liksom strålbehandling och alltför stor användning av receptfria smärtstillande läkemedel.