På gång

Vi har fått ett uppdrag att skapa svenskt nyhetsmaterial för ett utländskt mediabolag. Vi producerar en teaterföreställning med premiär hösten 2017. Utveckling och uppdatering av Norra begravningsplatsen.
Produktion och publicering av nyhetsartiklar inom hörselområdet. Nyetablering av vårt förlag AP-förlaget, med de senaste bokutgivningarna Content Marketing för Alla och Från avveckling till utveckling – Nya Elementars verksamhet 1950 till 2015.