På gång

• Vi skapar kontinuerligt reportage och nyhetsmaterial för en internationell publikation.
• Vi producerar en teaterföreställning med premiär hösten 2018.
• Utveckling och uppdatering av Norra begravningsplatsen.
• Produktion och publicering av nyhetsartiklar inom hörselområdet. • Nyetablering av vårt förlag AP-förlaget, med de senaste bokutgivningarna DrömfångarenContent Marketing för Alla och Från avveckling till utveckling – Nya Elementars verksamhet 1950 till 2015.
• Vi hostar och uppdaterar Monogramma.se där du kan få monogram på dina kläder.
• Vi hostar och uppdaterar svenskafdc.se där du kan köpa unika förstadagstämplade svenska frimärken.