070-736 10 20 info@apress.se

I en amerikansk studie hare forskare funnit att obehandlad hörselnedsättning var förknippad med fler och längre sjukhusvistelser, ökad risk för återkommande läkarbesök och besök på akutavdelningar. Något som blev bättre när patienter fick hörapparater.

Här kan du läsa mer om det.

Studiens resultat visar inte exakt varför obehandlad hörselnedsättning ökar behovet av vård. Men forskarna bakom studien har några idéer. En av dem är hörselnedsättningens förhållande till andra allvarliga hälsoproblem.

Till exempel hade patienter med obehandlad hörselnedsättning 3,2 fler demensdiagnoser, 3,6 gånger högre risk att skada sig i fallolyckor, och nära 7 gånger oftare fick de en depressionsdiagnos. Över en 10 årsperiod hade de med obehandlad hörselnedsättning uppskattat 50 procent större risk för demens, 40 procent större risk för depression och nästan 30 procent högre risk att skada sig i fallolyckor, jämfört med dem som inte hade hörselnedsättning.

Forskarna undersöker nu i vilken mån behandling av hörselnedsättning kan bidra till att förhindra dessa problem, till exempel genom att de som hör dåligt börjar använda hörapparater. Nu finns det möjlighet att kontakta din digitala audionom för hjälp med att prova ut eventuella hörselhjälpmedel och kolla din hörsel hos t ex Audiologiska.com.