070-736 10 20 info@apress.se

En ny brittisk studie har visat på ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och hörselproblem. Studien testade barn i åldrarna 8-10 år som antingen hade läsproblem, eller en historia av upprepade öroninfektioner.

Vart fjärde barn hade problem
Studien visade att 25% av deltagarna som hade lässvårigheter uppvisade mild eller måttlig hörselnedsättning, som deras föräldrar och lärare inte kände till. Bland barnen med läsproblem hade nio av totalt 36 barn en viss hörselnedsättning. Bland barnen med en historia av upprepade öroninfektioner hade en tredjedel problem med att läsa och skriva, visar studien.

Resultatet av studien indikerar att båda grupperna har ökad risk för hörselnedsättning och att halten av hörselnedsättning är mycket likadan över de två grupperna. Föräldrar och lärare till barnen som deltog i studien, var omedvetna om de problem som barnen hade.

– Många skolbarn kan ha en oupptäckt mild hörselnedsättning, vilket gör det svårare för dem att hänga med i skolarbetet, säger rapportförfattaren Helen Breadmore, Conventry University i Storbritannien.
– Därför bör barn med lässvårigheter granskas mer noggrant för hörselproblem, säger Breadmore.

Även äldre kan ha problem
Så är du dyslektiker eller har haft svårigheter med att skriva och läsa, kan du ha en oupptäckt hörselnedsättning från barndomen. Kanske tid för ett hörseltest?

Om studien
Studien bestod av 195 barn som var 8-10 år gamla. Av dessa hade 36 deltagare läsproblem, och 29 barn hade en historia av upprepade öroninfektioner. Deltagarna testades genom en serie tester av deras läs- och skrivförmåga samt deras tal och läskunnighet.

Studien “Not all phonological awareness deficits are created equal: evidence from a comparison between children with Otitis Media and poor readers” publicerades först i Wiley Developmental Science.

Lässvårigheter och dyslexi hos skolbarn kännetecknas ofta av:
• Svårigheter att lära sig ljud- och bokstavskombinationer som behövs för läsning och skrivning
• Barnet läser sakta och gör många fel
• Brist på flyt i läsningen
• Särskilda svårigheter med bokstäver, siffror, ord, sekvenser eller muntliga beskrivningar
• Vanliga stavfel
• Barnet stavar fonetiskt (t ex ”one” blir “wun”)
• Barnet stavar ett ord annorlunda varje gång det skrivs
• Skriven text har frekventa omkastningar av bokstäver, raderingar, tillägg, repetitioner eller substitutioner i tal och ord