070-736 10 20 info@apress.se

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, skriven av Birgitta Thorslund på VTI.

– De skillnader som jag har sett i mina studier pekar entydigt på att bilförare med hörselnedsättning generellt är mer försiktiga än förare med normal hörsel, säger Birgitta Thorslund.

Resultaten i Birgitta Thorslunds studier visar att förare med nedsatt hörsel inte på något sätt utgör en större riskgrupp i trafiken än andra förare. Därmed finns det inga behov av att justera hörselkraven när det gäller körkortsinnehav.
Resultaten i Birgitta Thorslunds avhandling grundar sig på tre delstudier.

• En enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till hörselnedsättning.
• En körsimulatorstudie för att titta på kompensatoriska strategier och utvärdera effektiviteten i en taktil signal för att påkalla förarens uppmärksamhet.
• En fältstudie för att undersöka effekterna i riktig trafik samt utvärdera ett navigationssystem med en taktil signal som stöd för navigering.

I samtliga studier har en grupp förare med normal hörsel jämförts med en grupp förare med nedsatt hörsel.
Simulatorstudien visade bland annat att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än normalhörande när trafiksituationerna blir komplexa och kraven på föraren ökar.
I studien i verklig trafik använde Birgitta Thorslund bland annat en utrustning som mäter ögonrörelser.
Här visade det sig att förare med hörselnedsättning oftare tittar i backspegeln och vid sidan av vägen än vad förare med normal hörsel gör.