070-736 10 20 info@apress.se

Buller och rökning har visat sig kunna orsaka hörselskador, men nu har forskarna även funnit att exponering för kemiska ämnen kan skada din hörsel. Att lyssna på hög musik medan du nån enstaka gång målar om hallen kanske inte är det farligaste, men gör du det varje dag så bör du skydda dig ordentligt.
I en koreansk studie undersökte forskarna över 30 000 industriarbetare, och det visade sig att de som exponerats för tungmetaller och/ellerorganiska lösningsmedel också var mer benägna att få hörselskador.

Kemisk exponering är en källa till hörselskador
De som utsatts för buller löpte 1,64 gånger större risk att utveckla en hörselnedsättning jämfört med icke exponerade individer, medan de arbetare som exponeras för både buller och tungmetaller och/eller organiska lösningsmedel, löpte 2,15 gånger större risk att utveckla en hörselnedsättning.
En kemisk exponering i jobbet förstärkte alltså den negativa effekten av buller.

Studien genomfördes av forskare från GACHON University Graduate School of Medicine i samarbete med Koreas arbetarskyddsstyrelse.
Den har publicerats av National Center for Biotechnology Information i USA.

Svensk studie visar också på hur lösningsmedel på verkar hörseln negativt
En svensk undersökning som gjorts av arbetslivsinstitutet Liv, har visat att exponering för lösningsmedlet styren kan leda till hörselskador. Arbetare i plastindustrin, som arbetar med styren i bullriga miljöer, löper en högre risk att drabbas av hörselnedsättning än människor som bara utsätts för störande buller.
I den svenska studien ingick 300 personer från 14 olika arbetsplatser. Cirka 150 arbetade inom plastindustrin.

Det finns också en dansk undersökning från 1980 som visar att hörselnedsättning var 10 procent vanligare bland människor som hade arbetat med lösningsmedel i mer än fem år.

Det är inte helt klart hur styren kan skada hörselförmågan, men djurförsök har visat att organiska lösningsmedel skadar de små hårcellerna i innerörat.

Forskare i sex länder håller nu på att forska vidare inom området i en treårig studie, med hjälp av ekonomiskt stöd från EU.