070-736 10 20 info@apress.se

Den 18-21 juni 2017 samlades ledande hörselforskare i Linköping för att diskutera hjärnans roll i vårt hörande, så kallad kognitiv hörselvetenskap. Bland annat presenterade en forskare, Thomas Koelewijn från VU university medical center, Amsterdam, hur sambandet mellan öga och lyssnande hänger ihop. När du anstränger dig för att höra, utvidgas pupillen och detta går att mäta.

– Pupillens utvidgning kan alltså vara ett mått på hur mycket någon måste anstränga sig och vilka funktioner som bidrar till förståelse av tal, säger Jerker Rönnberg, vetenskapligt ansvarig för konferensen, professor i psykologi och hörselforskare vid Linköpings universitet.

På exempelvis en konferens får hjärnan hos någon med en hörselnedsättning arbeta hårt eftersom förmågan att förstå tal i bullriga miljöer är nedsatt. I talförståelse är både auditiva och kognitiva funktioner (som arbetsminne och språkliga färdigheter) inblandade. Konferensen i Linköping handlade bland annat om att klarlägga hur dessa funktioner samspelar för olika lyssningssituationer.

Tre teman
Konferensen fokuserade på tre teman inom den senaste forskningen; kommunikation under utmanande omständigheter, hjärnans plasticitet och olika tillämpningsområden. Huvudtalare var professor Kathryn Arehart från Colorado universitet som talade om hörapparater, signalförstärkning och kognition, samt professor Bruce Schneider från Toronto universitet som talade om hur åldrandet påverkar vår förmåga att förstå tal i bullriga miljöer. 
Under konferensen presenterade också Mary Rudner från Linköpings universitet resultat från en ny studie om hur hörselnedsättning påverkar hjärnans grå celler.

Här finns en sammanfattning av all forskning som presenterades i Linköping.