070-736 10 20 info@apress.se

Bullerskador är förknippade med skadade synapser som kopplar ihop nerverna och hårcellerna i snäckan – en del av innerörat. En ny studie på möss visar att bullerskador kan förebyggas med en enkel kemisk förening som skyddar nerverna som stimulerar snäckan.

Forskarna bakom den nya studien säger att deras upptäckt skulle kunna hjälpa till att förhindra och till och med återställa bullerskador.
Forskarna, från Weill Cornell Medical College i New York, har skrivit om sin forskning i tidskriften Cell Metabolism.
De har använt nikotinamid ribosid (NR) – en föregångare till vitamin B3 – på möss, både före och efter att mössen utsatts för höga ljud. De märkte då att NR framgångsrikt förhindrade skador på synapsförbindelserna hos mössen, och att de kunde förebygga både lång- och kortsiktig hörselnedsättning.
Dessutom fann laget att NR var lika effektiv vare sig den gavs före eller efter det att mössen utsattes för buller.
NR är en stabil förening och absorberas lätt av människans celler, och har alla de egenskaper som du förväntar dig hos ett läkemedel som kan ges till människor.

Höga nivåer av SIRT3 skyddar hörseln
Nyckeln till NR:s förmåga att läka bullerskador, ligger I hur det påverkar ett protein som heter sirtuin 3 (SIRT3). Möss med höga nivåer av SIRT3 var naturligt resistenta mot bullerskador.

Eftersom SIRT3 minskar när vi åldras, tror forskarna att bristen på Sirt3 skulle kunna förklara åldersrelaterad hörselnedsättning.

Forskarna tror att NR, som höjer SIRT3-nivån, också skulle kunna användas för att behandla andra typer av åldersrelaterade sjukdomar, alltså inte bara hörselnedsättning, utan även metabola syndrom som fetma, högt blodtryck och diabetes.