070-736 10 20 info@apress.se

HRF:s hörselforskningsfond har beviljat anslag på sammanlagt 1,2 miljoner kr till tolv olika forskningsprojekt. Det handlar om allt från bättre cochleaimplantat till ljudmiljö i förskola.
Gemensamt för alla utvalda forskningsprojekt är att de syftar till att hörselskadade ska få en bättre tillvaro, på lång eller kort sikt, skriver förbundet på sin webbplats.

De tolv forskningsprojekt som får anslag är:

• Hjärnstamsimplantat (ABI) – en enkätstudie: 50 000 kr
Karin Lundin, civilingenjör, Akademiska sjukhuset i Uppsala

• ”Noices and voices” – ljud och röster: 100 000 kr
Jonas Brännström, universitetslektor/docent, Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL), Lunds universitet

• Vuxna med grav hörselnedsättning: 125 000 kr
Satu Turunen-Taheri, leg. audionom, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

• Stress och hörselorganets dygnsklocka: 100 000 kr
Gabriella Lundkvist, docent, Karolinska Institutet

• Nanopartiklar för framtida cochlea-implantat: 125 000 kr
Hao Li, postdoktor, Akademiska sjukhuset i Uppsala

• Hörselstatus och upplevelse av buller i förskolan: 100 000 kr
Fredrik Sjödin, fil. dr. Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

• Utveckla verktyg för genterapi av innerörat: 100 000 kr
Suvarna Dash-Wagh, postdoktor, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

• Läsutveckling hos barn med cochlea-implantat: 125 000 kr
Malin Wass, postdoktor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet

• Hörseltester på små barn genom ”eye-tracking”: 125 000 kr
Iris-Corinna Schwarz, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

• Ny metod för att diagnosticera ledningshinder: 125 000 kr
Stefan Stenfelt, professor, Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings universitet

• Genkarta över innerörat: 75 000 kr
Fredrik Edin, doktorand, Öronforskningsavdelningen, Uppsala universitet

• Nationella riktvärden för utvärdering av hörselrehabilitering: 50 000 kr
Peter Nordqvist, tekn. dr. i hörselteknik och vd vid Forskningsinstitutet Hörselbron AB