070-736 10 20 info@apress.se

Sambandet mellan hörsel och hälsa har blivit ett allt mer spännande forskningsområde, och en ökande insikt om hur områdena påverkar varandra och nya upptäckter lockar allt fler forskare. Man har till exempel funnit en biologisk dygnsklocka i örats hörselsnäcka.
Denna dygnsklocka styr hur hörselskador kan läka ut och öppnar för ett nytt sätt att behandla hörselskador. Det öppnar för läkemedel mot hörselskador, där man kan få hörselnervceller att återhämta sig.

Sensorer i örat varnar för högt ljud
Forskare på Knowles Hearing Center i USA har också upptäckt nya smärtsensorer i innerörat som varnar för farligt högt ljud. Upptäckten kan förklara orsaken till både tinnitus och Hyperakusi, en överkänslighet mot vardagsljud, och kanske visa hur man kan behandla dessa tillstånd.

Stamceller kan skapa ny hörsel
Stamceller är ett annat intressant forskningsområde, även för hörselforskare. Nyligen startade en studie där man ska använda ett barns navelsträngsblod för att regenerera celler i innerörat och återställa hörseln för barn med grav hörselnedsättning. I förlängningen tror en del forskare att stamcellsteknik även kan användas för att ge hörseln tillbaka hos äldre.