070-736 10 20 info@apress.se

Nio av tio Europeer som använder hörapparater tycker att de hjälper dem på jobbet. De anser också att hörapparaterna ökar deras chanser att bli befordrade, att få rätt jobb och få en högre lön.

Siffrorna har sammanställts från fyra undersökningar som genomförts i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Schweiz. Mellan 14 000 och 15 000 personer deltog i undersökningen från varje land. Undersökningarna har gjorts av EHIMA, som är en sammanslutning av europeiska tillverkare av hörapparater. Man kallar sina marknadsundersökningar för EuroTrak, och de finns att hämta i olika former på samlingssida.

På EHIMA:s hemsida publiceras nya fakta ungefär en gång i veckan. Där kan du till exempel läsa att allt fler Europeer använder hörapparater, att 5 procent av alla vuxna amerikaner säger att de har Tinnitus, att obehandlade hörselproblem gör dig trött och orkeslös, och att om du lider av benskörhet så är du i riskzonen för att tappa hörseln.