070-736 10 20 info@apress.se

Är du medelålders och brukar sova mer än 8 timmar per dag? Då är risken större att du får problem med hörseln. I alla fall om man ska tro resultaten från en japansk studie som nyligen publicerades i BMC journal. Varför det är så har man ännu inte kommit på.

Studien har samlat in data från 33 888 japanska, 40-69 år gamla utan uppenbar eller diagnostiserad hörselnedsättning.
Med hjälp av ett frågeformulär undersökte forskare sambandet mellan hörselnedsättning och hur länge försökspersonerna uppgav att de sovit.

Forskarna fann att andelen personer som sovit mer än 8 timmar per dag var mer benägna att få högfrekvent hörselnedsättning. Denna upptäckt förblev signifikant även efter fullständig justering för andra faktorer, inklusive ålder, kön, rökning, alkoholkonsumtion, aktuell medicinering och tidigare historia av hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Enligt forskarna indikerar resultaten att sambandet mellan tidig hörselnedsättning och lång sömn kan bero på försämrad minneskapacitet och demens, som gör att man sover längre.

Slutsatsen blir att det är bra att sova, men gör det inte för länge.