070-736 10 20 info@apress.se

Den 25-27 mars 2015 kommer TeMA hörsel att arrangeras i Malmö. TeMA hörsel är ett samarbete mellan Svenska Audionomföreningen (SvAf), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF). För mer information se deras hemsida.
Så här skriver de bland annat:

Att vara hörselskadad idag innebär stora svårigheter i ett krävande arbetsliv och även fritiden är en utmaning hörselmässigt. Samtidigt har möjligheterna att få hjälp som hörselskadad ökat genom landvinningar i diagnostik och rehabilitering.
Kraven på att inhämta och använda oss av ny kunskap är höga. TeMA hörsel är den samlade plattformen där den medicinska, rehabiliterande och tekniska kompetensen har möjlighet att för några dagar sammanstråla under intensivt kunskapsutbyte.
Vi färdigställer ett varierat program med tre parallella sessioner, workshops, utställningsyta och sociala sammankomster. Wayne Wilson från Brisbane i Australien gästföreläser om auditiv bearbetningsstörning och elektrofysiologiska mätmetoder. Victoria Parfect från Cambridge i Storbritannien, ytterligare en av våra gästföreläsare, kommer prata om hörselhabilitering. Vi kommer att beröra etik kring genetisk diagnostik och ge möjlighet till diskussioner genom workshops.

Det sociala programmet innehåller välkomstmottagning på Malmö mässan och middag på Rådhuset i Malmö.

Audiologisk dag 2015
2015 års Audiologisk Dag, den 41:a i ordningen, kommer att hållas i Härnösand den 4-5 november.
Det blir ett tvådagarsevenemang i Härnösand, meddelar arrangerande SAS Audio. Närmare uppgifter kommer att dyka upp på deras hemsida under våren, Svenska Audiologiska sällskapet.
Vid arrangemanget utdelas traditionellt utmärkelser som SAS stipendium, Arnbrinks utmärkelse, Silverörat och Guldmikrofonen.
SAS Audio är ett samordningsorgan som samlar en rad patientorganisationer och yrkesföreningar inom det audiologiska området.