070-736 10 20 info@apress.se

Mycket fisk bevarar hörseln, medan skräpmat tvärtom försämrar den, visar en ny svensk studie.
– Man har börjat intressera sig mer för diet och hörsel, säger en av forskarna, professor Ulf Rosenhall.
– Hörselskador förklaras främst av ärftlighet, åldrande och buller. Men man vet också att det finns livsstilsfaktorer som påverkar.
Att rökning försämrar hörseln är exempelvis fastslaget sedan flera år. Man vet också att vissa vitaminer och antioxidanter gör att hörseln bevaras. Något som är svår att göra något åt är längden – men man vet också att långa människor hör bättre än korta.
Nya studier har nu börjat visa att även matvanor spelar in.
Rosenhall och hans kollegor har konstaterat att bland män som äter mycket fisk är hörseln relativt god. Sambandet saknades dock för kvinnor – varför vet man inte.
Läs mer om fisk och kost på HRF:s hemsida.
Studien publicerades i tidskriften International Journal of Audiology den 30 december.