070-736 10 20 info@apress.se

Forskarna vet att fågelsång låter annorlunda i städerna än i landsbygdsområden. Fåglar tenderar att sjunga på en högre tonhöjd i stan eftersom högre frekvenser lättare hörs över trafikbullret, oljudet från byggarbetsplatser och andra bullerkällor i våra städer.

Buller är inte det enda som påverkar fågelsången i stan, men än så länge är det få studier som undersökt vilka andra miljöfunktioner som påverkar fåglarnas sätt att sjunga.

En ny studie vid Ohio State University har tagit fram flera möjliga förklaringar till varför stadsfåglar låter annorlunda. Forskarna spelade in 66 manliga röda kardinalfåglar i 9 olika skogsområden. En del låg mitt i staden, andra långt ute på landet och några i blandområden.

Sjunger för att locka och mota bort
Manliga kardinaler sjunger både för att locka till sig honor och för att hålla andra hannar borta från det egna reviret. De lever gott bland människor, och fortplantar sig lika bra var de än hittar sina partners. Liksom många av våra vanliga svenska småfåglar, förekommer de i tätare grupper i stan än på landet.

Resultaten visade det förväntade: I staden hade den röda kardinalen högre tonhöjd i en glidande skala, beroende på hur nära stadskärnan de sjöng. Fågelsången i stan var också längre och snabbare, vilket förbryllade forskarna eftersom långsammare låtar förväntas vara mer hörbart i en bullrig miljö.

Men den nya studien kunde lokalisera orsaken. Det berodde på hur mångla av samma fågel som fanns i närheten. Småfåglar i trånga stadsmiljöer måste försvara sina revir mot fler potentiella inkräktare, och detta får dem att sjunga både längre och snabbare.

Det sociala livet i städerna skiljer sig för fåglar precis som det gör för människor. Nu återstår bara att se om vi människor också talar fortare, längre och med ljusare röster, om vi bor i stan, och hur detta påverkar vår förmåga att höra varandra.