070-736 10 20 info@apress.se

Bullernivåer på en arbetsplats kan påverka människor på olika sätt. För att ta reda på vilka arbetare som är i riskzonen att drabbas av hörselnedsättning på grund av buller, har Österrikiska forskare från Institutet för miljömedicin i Wien, utvecklat ett enkelt test.

Testet mäter tillfällig hörselnedsättning, även känd som temporär hörselnedsättning (TTS). Det kan närmast beskrivas som en förlust av ljudkänslighet till följd av ljudstimulering, där hörseltröskeln tillfälligt förskjuts, och den uttrycks i decibel. Genom att göra detta, är det möjligt att avgöra hur snabbt innerörat cellerna återhämta sig efter att ha utsatts för buller. Den snabba återhämtningen är avgörande vid fastställandet av hur känslig en person är för buller på jobbet.

Bullerexponering och hörselnedsättning
Testet exponerar deltagarna för frekvenser på mellan 200-500 hertz, cirka 100 decibel. Efter detta görs ett audiogram (en beskrivning av hörsel). Nivån på en tillfällig hörselnedsättning, TSS, mätt efter 2,5 minuter, visar hur troligt det är att testpersonen kan drabbas av permanent hörselnedsättning vid bullerexponering.

De Österrikiska forskarna gjorde testet på 125 manliga tonårslärlingar som arbetar på ett stålföretag. Hörseln mättes innan de började utsättas för buller, och sedan följdes det upp med hörseltester vart tredje till femte år, under en period av 13 år.

Resultaten visade att 82% av testdeltagarna som man förväntade skulle få hörselproblem, också upplevde att att de fått nedsatt hörsel. Av de deltagare som ursprungligen inte förväntades vara så sårbara för buller, var det bara hälften som påverkats.

Användningen av testet
Bristen på precision i testet innebär dock att det inte kan användas för att sätta vissa arbetstagare på bullriga arbetsplatser och låta övriga jobba med annat.
– Men, säger forskarna med Dr Michael Kundi i spetsen, vi kan använda resultaten för att förbättra rådgivning, särskilt när det gäller användning av hörselskydd och hur viktigt det är med återkommande hörseltester.

Här finns under sökningen att läsa i Occupational and Environmental Medicine