070-736 10 20 info@apress.se

När forskarna genom åren sett hur både hörselnedsättning och demens drabbar våra äldre i samhället, ligger det nära till hands för dem att se om det finns ett samband.

En grupp forskare från Irland och USA har därför analyserat 36 observationsstudier bestående av mer än 20 000 vuxna deltagare från 12 länder. Syftet med deras arbete var att ta reda på om åldersrelaterad hörselnedsättning kan förknippas med ökad risk för kognitiv minskning, kognitiv försämring och demens.
Det visade sig att åldersdemens och hörselnedsättning faktiskt hör ihop, samtidigt som det inte fanns några tecken på att dålig hörsel tyder på att man kan få Alzheimers sjukdom.

En hörapparat kan förhindra demens
Forskarna studerar nu vidare för att se om användande av hörapparater kan förhindra viss demens, vilket en del resultat pekar på. Därför är det viktigt att förebygga hörselskador genom att använda hörselskydd, att skydda sig från buller och att skaffa hörapparater så fort man märker en försämrad hörsel.

Andra sätt att undvika demens
Ett annat bra sätt att undvika demens på äldre dar, vilket många vetenskapliga studier visar, är att lösa korsord och spela sudoku till exempel.
Regelbunden ”hjärngymnastik” är av godo för att hålla nervceller igång. Men det är dock ingen garanti för att inte drabbas av demensjukdom.
Blodförtunnande läkemedel kan också minska risken för demenssjukdom. Det visar ny svensk forskning på patienter med förmaksflimmer. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus och omfattar närmare 450 000 personer från svenska patientregister under perioden 2006 – 2014.