070-736 10 20 info@apress.se

Dålig hörsel kan leda till att den som hör sämre undviker sociala situationer, och blir alltmer ensam och osynlig för omgivningen.

Det finns många forskningsrapporter som pekar på de negativa konsekvenserna av att höra sämre.
Minskad uppmärksamhet ökar till exempel risken för att råka ut för olyckor.
Du kan också drabbas av irritation, pessimism, ilska ,trötthet, oro, stress och depression. Problem som leder till att den som hör sämre undviker sociala situationer, får svårare att kommunicera med andra och därför blir alltmer ensam, “osynlig” för medmänniskor och kollegor.

Ensamhet är farligt för hälsan
Och ensamhet i sig är den faktor som är mest allvarlig för hälsan. Den är en ännu större riskfaktor än välkända faktorer som rökning, alkohol, fysisk passivitet, övervikt eller slarv med blodtrycksmedicin.
Det visade en stor samlad engelsk studie, ”Social relationships and mortality risk” från 2010. Över 300 000 individer ingick i studien.

Det understryks än mer i en Isländsk studie från 2014. Där har forskarna studerat hur skador på syn och hörsel påverkar dödligheten hos äldre. Studien, som omfattade nära 5000 äldre, visade att hörselnedsättning ökade risken att dö under den studerade femårsperioden, medan enbart synnedsättning inte förhöjde den risken.
Bland dem som har fått en hörselrehabilitering och som använder hörselhjälpmedel ,är dödligheten lägre. Det visar både hur mycket hälsan påverkas av hörselnedsättning, men också hur viktigt det är att ta sina hörselproblem på allvar och använda de hjälpmedel som finns att få.

Hörbart är oberoende
Går du till någon av Hörbarts mottagningar, som inte är bundna till någon speciell leverantör, jobbar vi för att erbjuda dig det som passar just dina individuella behov.

Hos Hörbart är det du och dina behov som står i centrum, med hjälp av hela det utbud som finns på marknaden för att du ska kunna höra så bra som möjligt, nu och i framtiden.