070-736 10 20 info@apress.se

Pendlar du till jobbet varje dag? Då löper du en högre risk att få hörselnedsättning. En kanadensisk studie har visat att de som dagligen använder sig av kollektivtrafiken i Toronto riskerar problem med hörseln på grund av överdriven exponering för buller.

Resultaten är allmängiltiga och gäller för alla städer som har liknande kollektivtrafik. Man mätte det buller som resenärerna utsätts för när de väntar på perronger och hållplatser, eller när de cyklar och går till och från kollektivtrafiken. Värst är det när du väntar på en buss eller ett tåg.

Bullertopparna är värst
Även om medelvärdet för bullernivåerna i Torontoförsöket låg inom den rekommenderade nivån för säker bullerexponering, så var det de återkommande bullertopparna, särskilt på busslinjer, som ställde till det.
– Den genomsnittliga ljudnivån är faktiskt ganska acceptabel, men bekymret är topparna som människor utsätts för, säger dr. Vincent Lin, forskare vid studien och docent vid University of Toronto, Department of Otolaryngology, Kanada.
– Korta och intensiva utbrott av impulsbrus, så kort som en sekund med 120 decibels ljudexponering, har visat sig vara lika skadliga som längre och mindre intensiv bullerexponering.

Mätningarna i Torontos tunnelbana visade att 20% av mätningarna hade ett genomsnittligt toppljud som var större än 114 decibel, där den internationella bullergränsen går. 54% av mätningarna vid busshållplatser översteg 120 decibel.

Studien heter “Noise exposure while commuting in Toronto – a study of personal and public transportation in Toronto” och publicerades först i Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery.