070-736 10 20 info@apress.se

Lider du av benskörhet, Osteoporos?
Då är det nästan dubbelt så troligt att du kommer att utveckla någon form av plötslig hörselnedsättning.
Det visar en ny studie som publicerats i Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Studien är gjord på drygt 10 000 invånare i Taiwan som fått diagnosen Osteoporos, och man har jämrfört dem med drygt 31 000 personer som inte fått diagnosen.

Plötslig hörselnedsättning, även kallad plötslig dövhet, är en oförklarlig, snabb hörselnedsättning som vanligtvis drabbar ena örat. Den kan bero på virus eller höga ljud, men ibland vet man inte vad den beror på. Den kan komma på en gång eller under loppet av flera dagar. Ungefär hälften av de personer som drabbas kommer att återfå sin hörsel, men det är viktigt att omedelbart söka vård. Cirka 15 procent av de som behandlas återfår inte hörseln.

Forskarna är ännu inte helt säkra på vilka faktorer som samverkar och gör att benskörheten ökar risken för en plötslig hörselnedsättning. Men man misstänker att färre mineraler i benmassan, inflammationer och dålig elasticitet i blodkärlen är riskhöjande faktorer.

Forskarna bakom studien ger rådet att patienter som har osteoporos ska vara uppmärksamma på sin hörsel, och vara medvetna om att de måste söka medicinsk hjälp omedelbart om de upplever hörselnedsättning.