070-736 10 20 info@apress.se

Forskare som undersöker mönster i Beethovens musik, tror att den store kompositören kan ha lidit av oregelbundna hjärtslag, eller arytmi, eftersom de kan höra vad de beskriver som musikaliska arytmier i några av hans kompositioner.

Denna överraskande upptäckt kommer från ett gäng forskare på University of Michigan.

Dövheten gjorde honom mer uppmärksam
Beethoven levde och komponerade sina stora mästerverk för 200 år sedan, och det finns få uppgifter om hans sjukdomar. Mest skrivs det om hans dövhet, vilket forskarna föreslår kan ha ökat hans medvetenhet om sin hjärtslag, vilket i sin tur fick honom att skapa musik genom att bokstavligen följa sitt hjärta.

Arytmi är ett tillstånd där det finns en förändring från den normala sekvensen av elektriska impulser i hjärtat. Som ett resultat kan hjärtat slår oregelbundet (flimmer), för fort (takykardi), för långsamt (bradykardi) eller för tidigt (prematur kontraktion).
I studien undersökte forskarna rytmen i flera av Beethovens kompositioner och fann mönster som matchar vad de beskriver som “musikaliskt elektrokardiogram,” ett EKG.

Plötsliga, oväntade förändringar i takt och tonarter verkar matcha asymmetriska mönster av oregelbundna hjärtslag – för fort, för långsamt eller oregelbundet, säger forskarna.

Cavatina är ett exempel
Ett av de stycken som studerades är “Cavatina”, sista satsen av Beethovens Stråkkvartett i B-dur, Opus 130. Beethoven själv sa att denna passage fick honom att gråta.

I mitten av Cavatina, ändras tonarten plötsligt till C-dur. Tillsammans med den obalanserade rytmen, väcker denna plötsliga förändring en mörk känsla och desorientering som vissa har liknat med andnöd.

Forskarna fann också arrytmiska mönster i några av Beethovens andra stycken. De fann dem i Piano Sonata i A-dur, Opus 110, och i början av av “Les Adieux” Sonata opus 81a i E-dur, som Beethoven skrev under Napoleons attack på Wien år 1809.

Forskarna slutar med att konstatera att dessa musikaliska arytmier i och för sig kan visa på Beethovens geni, men det finns en stark möjlighet att det är hans bultande hjärta som gör sig hört i vissa av hans musikstycken. Hjärtslag som inte skulle påverkat musiken på samma sätt, om han inte varit döv.