070-736 10 20 info@apress.se

I nummer 7/2014 av tidningen Auris finns en läsvärd artikel med en liten vägledning vid val av batterier samt tips på vad du själv kan göra för att få batterierna att räcka längre. Här är länken till den artikeln.
Där finns också en lista med råd hur du ska göra för att få bättre hållbarhet på dina batterier.

• Behåll batterierna i förpackningen tills de ska användas.

• Ta inte bort den färgade fliken förrän du ska använda batteriet. Den skyddar batteriet mot att oxideras. Sätt INTE tillbaks den igen.

• Vänta minst ett par minuter med att sätta i batteriet efter att tejpen tagits loss. Batteriet aktiveras av syret i luften.

• Används inte hörapparaten på natten ska du stänga av den och öppna batteriluckan utan att ta ut batteriet.

• Bär inte lösa batterier i fickan. Undvik kontakt med metallföremål.

• Ta inte på de ytor som ska ligga mot hörapparatens kontakter.

• Förvara batterier i rumstemperatur.

• Pröva olika märken och jämför ljud och hållbarhet. Notera i en kalender när du byter batteri så att du kan jämföra tiden olika fabrikat räcker i din hörapparat.

• Kolla datummärkningen.

• Vill du veta mer så finns det nu en digital audionom på nätet, som du kan kontakta.