070-736 10 20 info@apress.se

Nej, det var inte alltid bättre förr.
Det var inte länge sedan som väntetiderna inom hörselrehabiliteringen i Stockholm var enorma. I vissa fall kunde patienter få vänta flera år för att få prova ut en hörapparat. Nu kan patienter i Stockholm få hjälp inom ett par veckor, till exempel hos Hörbart.

Kanske bidrar de kortare väntetiderna till att vi i en rapport från patientnämndens förvaltning inom Stockholms läns landsting, SLL, kan läsa att klagomålen rörande hörselrehabiliteringen i Stockholm mer än halverats på fem år.

Om man jämför 2013 med 2014 har ärenden till Patientnämnden minskat med ca 15% inom hörselrehab. Klagomålen inom alla områden har under samma period ökat med ca 5%.

Bakgrund
Patientnämndens förvaltning följer sedan 2008 ärenden gällande hörselrehabilitering. Under det första halvåret 2013 inkom 23 sådana ärenden, vilket minskade till 17 under motsvarande period 2014. Diagrammet här ovan visar antal ärenden under de första sex månaderna respektive år.
Klagomålens inriktning har succesivt ändrats. Under de första åren var synpunkter på tillgänglighet respektive vård och behandling vanligast. Ekonomiska frågor tillkom under 2012.

Här kan du ladda ner eller läsa hela rapporten.