070-736 10 20 info@apress.se

Omkring 400 000 barn drabbas varje år av öronkatarr i Sverige. Det är en av de vanligaste barnsjukdomarna och den vanligaste orsaken till hörselnedsättning. Ofta läker sjukdomen ut spontant, men många barn behöver behandling på grund av långvarig hörselnedsättning.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat och patentsökt en ny metod som hjälper öronbarn.

Forskarna konstaterar att dagens behandlingar inte räcker till för att hjälpa alla patienter. Flera metoder har dessutom en dålig medicinsk effekt, vilket gör att många barn och vuxna tvingas leva med sin sjukdom.

Plaströr i trumhinnan
Barn som lider av kvarstående öronkatarr får idag oftast ett plaströr inopererat i trumhinnan. Förutom risker förknippade med narkos kan plaströreren i enstaka fall ge komplikationer.

Göteborgsforskarnas nya metod bygger på tryckutjämning, där barnen med hjälp av en ansiktsmask uppnår samma effekt som när du håller för näsan och försöker blåsa ut luften med stängd mun.

– Att tryckutjämning kan lindra öronkatarr har varit känt i flera hundra år. Men barn under fem år, vilka är de som behöver behandlingen mest, har svårt att lära sig tekniken vilket leder till både obehag och utebliven effekt, säger doktoranden Armin Bidarian-Moniri som presenterar rönen i sin avhandling.

Barnen leker fram en tryckutjämning
– I vår metod får barnen använda en ansiktsmask kopplad till en ballong och en pump som pryds av en nallebjörn. Barnen instrueras att leka med nallefiguren, och blåser på så sätt upp en ballong vilket leder till tryckutjämning.

Försöken visar att de flesta barnen i åldern 1,5 till 8 år klarade att utföra tryckutjämningar med den nya metoden. För över 80 procent av de undersökta barnen förbättrades dessutom öronkatarren avsevärt. I en uppföljande studie testades metoden på barn som stod i kö för operation.

Operation kunde undvikas för fyra av fem
Efter fyra veckors behandling var hörselförbättringen så god att bara 20 procent av barnen behövde gå vidare med den planerade operationen. Effekten kvarstod även vid en uppföljning ett år senare, och inga biverkningar noterades.

Läs hela avhandlingen här Två nya icke-kirurgiska behandlingsmetoder för öronkatarr hos barn och sömnapné hos vuxna.

FAKTA ÖRONKATARR
Öronkatarr är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning hos barn. Öronkatarr beror på ansamling av vätska i mellanörat, vilken oftast uppstår efter en förkylning eller öroninflammation. Cirka 80 procent av alla barn drabbas av ett eller flera tillfällen med öronkatarr före fyra års ålder.