070-736 10 20 info@apress.se

En ny isländsk undersökning har visat att äldre hörselskadade män lever längre om de använder hörapparat, än om de inte gör det. Fungerande kommunikation kan verkligen vara en fråga om liv och död för män som hör dåligt.
I samma undersökning noterade man att levnadsåldern för män med dålig syn inte var beroende av om de bar glasögon eller inte.
Bland kvinnor med hörselnedsättning fanns det inga större skillnader i dödlighet. De lever lika länge vare sig de har hörapparater eller inte.