070-736 10 20 info@apress.se

Att förebygga hörselskador är gott och väl, men när du väl hör dåligt är det viktigt att på ett tidigt stadium acceptera dina problem, och inte väja för att skaffa hjälp av till exempel hörapparater.

Vänta inte för länge
En god hörsel hjälper dig till en bättre livskvalitet och att undvika många hälsoproblem som annars kan uppstå och förvärras över tid. Har du väntat för länge med att prova hörapparater, kan vardagsljuden kännas alltför överväldigande.
Hörapparater är effektiva, men inte en lätt fix mot hörselnedsättning. Du översvämmas med ljud som inte hörts på månader eller år.

Alla ljud är inte välkomna
Forskning har tidigare visat att inte alla “nya” ljud är välkomna. Bakgrundsljud som luftkonditionering, vind och samtalssorl kan vara smärtsamt, irriterande och svårt att ignorera. Det blir bättre med tiden då hjärnan tränats upp till den nya ljudbilden. Det är viktigt att inte ge upp, utan vara uthållig. Alternativet, att inte höra ordentligt, avskärmar oss från vardagen, och det blir svårare att fungera socialt. Många tycker då att det är enklare att dra sig undan, och i förlängningen leder det inte sällan till depression och t o m demens.

Dålig hörsel kan leda till Alzheimer
Forskare vid Linköpings universitet har funnit att människor med nedsatt hörsel också riskerar att få försämrat långtidsminne. När du inte kan höra ordentligt lagrar du inte information i långtidsminnet. Du plockar inte heller fram information lika ofta från långtidsminnet, vilket betyder att du ”gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Och vi vet att funktioner som inte används förfaller.

Internationell forskning har tidigare visat att det finns ett starkt samband mellan försämrat långtidsminne och utvecklande av demens och Alzheimers sjukdom.