070-736 10 20 info@apress.se

Hörapparater är bra, Men de fixar inte alla situationer när man hör dåligt. Som familjemedlem eller vän till en person med hörselnedsättning, finns det några punkter att tänka på, som underlättar kommunikationen.

Få uppmärksamhet
Påkalla uppmärksamhet innan du börjar prata, till exempel genom att säga hens namn eller nudda lätt vid hens hand, arm eller axel. Då gör du personen uppmärksam på att du har något att säga. Om personen med hörselnedsättning hör bättre på ena örat, flytta dig till den sidan.

Behåll ögonkontakt
Vänd dig mot den du pratar med och skapa ögonkontakt. Ditt ansiktsuttryck och kroppsspråk understryker vad du har att säga.

Håll händerna borta från ansiktet
När du pratar, försök att hålla händerna borta från ansiktet. Om du är rökare, håll cigaretten i handen när du pratar, och inte nära munnen.

Undvik att täcka eller ändra formen på dina läppar och mun
De flesta som hör dåligt försöker se på dina läppar vad du säger. För att hjälpa till med läppavläsning, överdriv inte munrörelserna, prata inte med mat i munnen och tugga inte tuggummi. Tänk på att ett stort skägg och mustascher också kan dölja din mun.

Tala naturligt
Tala tydligt, men överdriv inte. Du behöver inte skrika, det kan till och med förvärra situationen och snedvrida orden. Försök också att inte mumla, eftersom det är mycket svårt att förstå, även för personer med normal hörsel. Tala med normal hastighet, inte för snabbt eller för långsamt. Använd pauser i stället för långsamt tal, för att ge den som hör dåligt tid att bearbeta vad du säger.

Omformulera snarare än upprepa
Om den som lyssnar har svårt att förstå något du sa, hitta ett annat sätt att säga det. Om hen inte förstod orden första gången är det inte troligt att hen kommer att förstå dem om du upprepar dig. Så försök att omformulera dig.

Flytta er bort från bakgrundsbruset
Försök att minska bakgrundsljud när ni pratar. Stäng av radio eller tv. Flytta till en lugn plats bort från eventuell bullerkälla. När du går på restaurang eller reserverar bord, be om ett bord i en lugn del av restaurangen.

Ordna god belysning, tänd lampan
När du är på restaurang, sätt dig där det finns bra belysning så att ditt ansikte syns bra. Undvik också att ha starkt ljus bakom dig, till exempel genom ett sitta framför ett fönster.