070-736 10 20 info@apress.se

Här nedan är en guide till några typiska bullernivåer, mätt i decibel (dB). Ju högre siffra, desto högre buller. Bullernivåer över 105dB kan skada hörseln om du utsätts för det mer än 15 minuter varje vecka. Men lägre nivåer, till exempel mellan 80 – 90db kan också orsaka permanenta skador om du utsätts för dem i timmar varje dag. Så var inte snål mot dig själv: använd hörselskydd eller håll för öronen när det behövs.

• Normal konversation: 60-65dB
• En trafikerad gata: 75-85dB
• Gräsklippare / tung trafik: 85dB
• Gaffeltruck: 90dB
• Handborr: 98dB
• Tung lastbil cirka sju meter bort: 95-100dB
• Motorcyklar: 100dB
• Bio: Vissa filmer toppar runt 100dB under stora actionscener
• Disco / nattklubb / biltuta: 110dB
• MP3-spelare på hög nivå: 112dB
• Motorsåg: 115-120dB
• Rockkonsert / ambulanssiren: 120dB