070-736 10 20 info@apress.se

HeJ, vi är apress

vi skriver det du vill läsa

Nyheter om hörsel

8 myter om hörapparater

8 myter om hörapparater

Svensk hörselvård - från behov till business heter en rapport som Hörselskadades riksförbund,HRF, gav ut 2014, där de bland annat listar 8 myter när det gäller hörselskadade och hörapparater. Myter som ibland präglar politiska beslut om prioriteringar inom vården, och...

read more
Hjärnan krymper när du hör sämre

Hjärnan krymper när du hör sämre

En hörselnedsättning kan leda till att vissa delar av hjärnan minskar i volym. De områden av hjärnan som specifikt påverkas är nätverk av nervceller som deltar i kognitiv kontroll, planering av rörelse, igenkänning av personer och lagring av långtidsminnen. Det visar...

read more
Mindfulness kan hjälpa människor med tinnitus

Mindfulness kan hjälpa människor med tinnitus

Det är många som vittnat om att deras hörselproblem senare i livet, troligen kom i samband med en influensa eller förkylning. Andra orsaker till hörselnedsättning är infektionssjukdomar och påverkan av olika virus. Nyligen visade två vetenskapliga studier på en ökad...

read more